Politie ontruimt drie panden in Amsterdam

AMSTERDAM, 15 JUNI. De Amsterdamse politie heeft vanochtend vroeg drie kraakpanden in het centrum van de stad ontruimd. In totaal negen personen zijn aangehouden. De ontruimingen verliepen rustig en de vier pelotons ME kwamen niet in actie. Aan de ontruimingen was geen ruchtbaarheid gegeven om escalatie te voorkomen, aldus de politie.

De eerste ontruiming, een pand aan de Herengracht, begon vanochtend om vier uur. Krakers bekogelden de politie met allerlei voorwerpen. Vijf mensen werden aangehouden wegens overtreding van de vuurwapenwet. Volgens een woordvoerder van de politie waren de krakers in het bezit van zogenoemde schietballpoints, waarmee een soort seinkogels kunnen worden afgevuurd. In het pand werden overigens geen wapens aangetroffen. Het pand was tweeëneenhalf jaar geleden gekraakt.

Om zeven uur volgde de ontruiming van een pand aan de Weteringschans. De politie kwam via het dak naar binnen. Na een uur kwamen vier krakers naar buiten, die werden aangehouden op grond van huisvredebreuk.

Daarop verplaatste de actie zich naar de Vijzelstraat. Die werd afgezet voor het verkeer. Politie en ME posteerden zich voor het bewuste pand, waar zij met verfbommem werden bekogeld. Via een container kwam een aantal ME'ers binnen. De krakers waren toen echter via een achteruitgang vertrokken. De ME'ers troffen een vernield interieur aan. Alles was kort en klein geslagen. Balancerend op een balk bereikten de ME'ers de voordeur.