Pakistan tart IMF met nieuwe begroting

NEW DELHI, 15 JUNI. De Pakistaanse regering heeft gisteren bij het parlement een begroting ingediend, die slechts zeer ten dele tegemoet komt aan de verlangens van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Een confrontatie met de experts van het Fonds lijkt dan ook nog slechts een kwestie van tijd.

Het begrotingstekort zal komend jaar in de plannen van de regering 5 procent van het bruto nationaal produkt bedragen en niet 4 procent zoals het IMF had bepleit. Bovendien gaan de importtarieven van veel goederen beduidend minder omlaag dan de economische heelmeesters uit Washington noodzakelijk achtten.

Premier Benazir Bhutto verklaarde dat haar kabinet er doelbewust voor had gekozen dit jaar de bevolking te ontzien. Ook minister van financiën Makhdoom Shahabuddin liet zich in deze geest uit. “Gelet op onze objectieve economische toestand, kunnen we vandaag de dag een minder drastische koers van de hervormingen uitzetten”, aldus Shahabuddin. “Hoe minder drastisch de hervormingen, hoe minder drastisch de last op onze eerbare, hard werkende burgers.”

Het IMF had Pakistan kredieten ter waarde van 1,5 miljard dollar toegezegd voor een periode van drie jaar, als het land zijn economie zou hervormen op grond van richtlijnen van het Fonds. Aangezien Pakistan zich hieraan minder hield dan het IMF wenselijk achtte, werd een nieuwe termijn van de kredieten zes maanden geleden al opgeschort.

Waarnemers in Islamabad schrijven de begrotingsvoorstellen toe aan angst van de regering om de bevolking verder van zich te vervreemden. De oppositie, onder leiding van oud-premier Nawaz Sharif, verliet gisteren na tumultueuze taferelen uit protest het parlement. Volgens Sharif, zelf een zakenman van origine, zal deze begroting juist de druk op de armen verhogen.