Ondanks golf van kritiek; Chirac houdt vast aan de acht kernproeven

WASHINGTON/PARIJS, 15 JUNI. De acht Franse kernproeven gaan door, tussen september en mei volgend jaar.

Dat heeft de Franse president, Jacques Chirac, gisteren duidelijk gemaakt tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse president, Clinton, nadat hij in binnen- en buitenland een golf van kritiek had geïncasseerd op zijn besluit om het kernproef-moratorium tijdelijk terzijde te schuiven.

bpChirac zei op een gezamenlijke persconferentie met Clinton en de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Santer die ook in Washington was, dat hij niet “echt gezien” had dat de rest van de wereld gealarmeerd was door zijn besluit. Clinton antwoordde daarop dat de VS het besluit betreuren, maar zei ook dat hij en de Franse president het over “grotere doelstellingen” wel eens zijn.

xpDe beide leiders onderstreepten het Frans-Amerikaanse partnerschap, maar het was zichtbaar dat over een aantal onderwerpen wrevel bestaat. Behalve over de kernproeven zijn Chirac en Clinton het niet eens over het handelsembargo tegen Iran. “Ik weet niet of we op dezelfde golflengte zitten”, zei Clinton over de Franse weigering met het embargo akkoord te gaan. Clinton zei dat hij zou proberen andere landen van de noodzaak van het handelsembargo te overtuigen.

Thuis in eigen politieke kring was de bijval voor het besluit van Chirac om de kernproeven te hervatten hartstochtelijk. “Een moedige beslissing, moeilijk, eenzaam, maar niet monarchiek”, aldus de fractievoorzitter van Chiracs RPR-partij in de Assemblée Nationale, Michel Péricard. “De toekomst van de Franse natie staat op het spel, daarom is het goed dat de president heeft besloten de kernproeven te hervatten”, zei vanmorgen het RPR-Kamerlid René Galy-Dejean in Le Figaro. Dergelijke reacties geven de mening weer van veel parlementariërs in het regeringskamp, zoals ook de buitenland-specialisten Deniau en François-Poncet.

Maar namens de socialisten had Henri Emmanuelli het over “een zware fout” en “een ondoelmatige beslissing die de vrede bedreigt”. De socialistische oud-premier Fabius sprak van “een belediging voor alle landen die streven naar een verdrag dat alle kernproeven verbiedt”. Lionel Jospin, de oud-presidentskandidaat voor de socialisten die geen Kamerzetel bekleedt, zei dat hervatting van de kernproeven “tegen de huidige ontwikkelingen in gaat, in het licht van het gevaar van verspreiding van kernwapens”. “Landen die een kernmacht hebben en in de Veiligheidsraad zitten zouden het goede voorbeeld moeten geven.”

Premier Juppé bracht daar gisteren in de Assemblée Nationale tegenin dat “het hoogste belang van de natie is dat Frankrijk blijft beschikken over een voldoende effectieve en geloofwaardige afschrikkingsmacht”.

    • Marc Chavannes