Nerefco-raffinaderij bedreigd

PERNIS/EUROPOORT, 15 JUNI. De olieraffinaderij van Nerefco in Pernis zal tegen het jaar 2000 moeten sluiten. Een grootsscheepse reorganisatie van de raffinage-vestiging in Europoort is op termijn eveneens onvermijdelijk. Deze conclusies staan in een rapport dat T. Lakeman heeft uitgevoerd in opdracht van de vakorganisaties en de ondernemingsraad van Nerefco. Het management van de raffinaderijen onderschrijft de conclusies in grote lijnen.

Nerefco verwerkt jaarlijks 18,9 miljoen ton ruwe olie. Beide vestigingen leveren consumentenprodukten, zoals benzine en kerosine. De raffinaderijen lijden geen verlies. De daling van de olieprijs zorgt voor druk op de marges.

Een woordvoerder van Nerefco noemt de sluiting van de oudere vestiging in Pernis “onvermijdelijk als Nerefco wil gaan behoren tot de eredivisie van raffinaderijen.” De raffinaderij in Europoort, beschikt over modernere produktie-apparatuur.

Lakeman verwacht dat de sanering ongeveer 150 arbeidsplaatsen gaat kosten. Bij Nerefco werken elfhonderd mensen. De industriebond FNV wil samen met de directie tijdig stappen ondernemen om “een koude sanering tegen het jaar 2000 te voorkomen”.

Nerefco kan nog weinig zeggen over het aantal arbeidsplaatsen dat in gevaar raakt: “Grootaandeelhouders BP en Tecaco beslissen over de sanering. Mogelijk kunnen mensen worden overgeplaatst naar andere vestigingen”.