Linschoten: Marokko negeert WAO-afspraak

DEN HAAG, 15 JUNI. Staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) heeft zijn Marokkaanse collega vorige week in een brief gesommeerd afspraken na te komen over herkeuring van voormalige Marokkaanse werknemers in Nederland die met een WAO-uitkering in Marokko verblijven.

Van een dreigement van Linschoten aan zijn Marokkaanse collega om het sociale verzekeringsverdrag tussen Nederland en Marokko op te zeggen is echter geen sprake, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Uit vertrouwelijke cijfers van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) blijkt dat het aantal Marokkaanse WAO'ers dat na een herkeuring de WAO-uitkering geheel of gedeeltelijk verliest praktisch nul is. Uit een onderzoek van de Commissie Toezicht Sociale Verzekeringen onder 55.000 WAO'ers blijkt dat 29 procent van de herkeurden de WAO-uitkering geheel verliest, terwijl in 18 procent van de gevallen de WAO-uitkeringen na keuring wordt verlaagd. Van de 2.720 WAO'ers in Marokko komen er volgens het GAK circa 700 voor herkeuring in aanmerking. In 1993 is de WAO-wet ingrijpend gewijzigd: arbeidsongeschikten tot 50 jaar moeten opnieuw worden gekeurd om de hoogte van de uitkering vast te stellen.

Linschoten heeft de brief geschreven naar aanleiding van klachten van het GAK. Het administratiekantoor signaleerde al eerder problemen bij de herkeuring. De medische keuring heeft plaats door Marokkaanse verzekeringsgeneeskundigen, die door Nederlandse instanties zijn voorgelicht over de nieuwe keuringscriteria. Op grond van een administratief akkoord heeft het GAK ook de mogelijkheid om de betrokken arbeidsongeschikten naar Nederland te roepen. “Het GAK heeft dit in een aantal gevallen geprobeerd, maar wordt dan vaak geconfronteerd met verklaringen van Marokkaanse artsen dat betrokkene niet-reisvaardig is”, constateert Linschoten in zijn brief.