Leiden adverteert: bedrijven vestig u hier en niet in Den Haag

LEIDEN, 15 JUNI. De gemeente Leiden heeft dinsdag in het Financieele Dagblad een advertentie geplaatst met een oproep aan bedrijven om zich niet in Den Haag maar in Leiden te vestigen. De advertentie is volgens een woordvoerder van de gemeente Leiden een reactie op het acquisitiebeleid van Den Haag.

Burgemeester en wethouders van Leiden zijn ontstemd over de wijze waarop het Haagse gemeentebestuur onlangs met overheidsgeld het Amerikaanse bedrijf Software Support Inc. heeft overgehaald zich in de residentie te vestigen. Den Haag heeft het bedrijf een half miljoen gulden geboden nadat het zich al had uitgesproken voor vestiging in Leiden.

De Leidse bestuurders vinden het een “ontoelaatbare verspilling van gemeenschapsgeld om Software Support met cash subsidie om te kopen en daarmee te bewegen zich in Den Haag te vestigen, terwijl de werkgelegenheid voor Nederland al veilig is gesteld”, aldus een boze brief aan de Haagse collega's. Van het aangeboden half miljoen is een kwart miljoen afkomstig uit gemeentelijke middelen en een kwart miljoen van dertig bedrijven die zijn aangesloten bij de 'The Hague Development Foundation', een stichting die ijvert voor vestiging van bedrijven in Den Haag.

Het Leidse college noemt in de brief de argumenten van Den Haag - 'Bedrijfsacquisitie wordt nu eenmaal steeds harder'; en: 'Den Haag heeft 40.000 werklozen' - “misplaatst, onjuist en uit bestuurlijk oogpunt laakbaar en verwerpelijk. Daarnaast kan het worden gezien als een uitlokking van contractbreuk jegens de eigenaar van het onderhavige gebouw en als zodanig een onrechtmatige daad”. Er lag een voorlopige overeenkomst over een gebouw aan de Leidse Plesmanweg. De eigenaar van het pand, Profi Nederland, spant een kort geding aan tegen Sofware Support waarin wordt geëist dat het bedrijf de voorlopige huurovereenkomst nakomt.

Software Support wil met 35 werknemers beginnen en uitgroeien tot een bedrijf met enkele honderden werknemers. Volgens een woordvoerder van Den Haag is het bedrijf niet alleen door de tegemoetkoming in de aanloopkosten, maar door een “totaalpakket” binnengehaald. De eerste Europese vestiging van het bedrijf komt in een goedkoop pand op een goede locatie, de Haagse Benoordenhoutseweg. Een belangrijk argument voor de keuze voor Den Haag is verder dat het bedrijf wordt gevestigd in een verzamelgebouw met vergelijkbare bedrijven, zegt directeur E. van Halder van de 'The Hague Development Foundation'. Ook begeleidt de stichting het bedrijf bij een strategische marktverkenning. Vandaag zou Software Support een huurovereenkomst tekenen met het ABP, eigenaar van het Haagse pand.

Met de brief wilde het college van B en W in Leiden niet alleen dit geval aan de orde stellen, aldus de Leidse woordvoerder, maar ook waarschuwen voor een ontwikkeling waarin van een “gezonde concurrentie” tussen steden geen sprake meer is. “Met deze aanbiedingen bevinden we ons op een hellend vlak. Bedrijven komen met het aanbod van de ene gemeente weer bij de andere terug. Zo worden de steden tegen elkaar uitgespeeld”, aldus de woordvoerder.

Burgemeester en wethouders van Leiden hebben minister Dijkstal (binnenlandse zaken) en Wijers (economische zaken) gevraagd de genomen en eventueel nog te nemen besluiten van het Haagse gemeentebestuur in deze kwestie te vernietigen.

De fractie van de SP in de Zuidhollandse Staten heeft over de kwestie vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ook de fracties van GroenLinks en D66 in de Haagse gemeenteraad hebben om opheldering gevraagd. De kwestie zou vanavond in de Haagse gemeenteraad aan de orde komen.

De Leidse advertentie is volgens een woordvoerder van de gemeente een geoorloofd middel in de concurrentie tussen steden. In de advertentie staat een paginagroot verkeersbord afgedrukt voor de afslag Leiden en de afstand naar Den Haag, 13 kilometer. In een bijschrift worden de voordelen van Leiden genoemd, zoals ligging aan twee autosnelwegen en in de nabijheid van de luchthaven Schiphol. “Daarom geen financiële lokkertjes, maar een op rendement gericht ondernemersklimaat”, aldus de advertentie.