In overleg met Britse regering; Shell bereid plan platform te herzien

DEN HAAG, 15 JUNI. Shell is bereid het afzinken van het olieopslagplatform Brent Spar te heroverwegen in overleg met de Britse regering. Dat heeft directeur J. Slechte van Shell Nederland gisteren gezegd in het televisieprogramma NOVA. Hij zei dat nieuwe gesprekken mogelijk zijn wanneer de Britse regering deze zaak onder invloed van de ontstane druk opnieuw wegen wil. Shell zou in dat geval de “eerste zijn om weer rond de tafel te gaan”.

Volgens een woordvoerder van Shell luistert het bedrijf “zeer goed” naar de publieke opinie, die in toenemende mate protest aantekent tegen de plannen met de Brent Spar. Het heroverwegen van het laten afzinken van het olieplatform is volgens de woordvoerder een kwestie voor de partijen in het gebied waar het platform zich bevindt. Het is daarom aan de Britse dochtermaatschappij van Shell om in samenhang met de Britse regering, die Shell een vergunning verleende voor de operatie, en mede-eigenaar Esso van het platform om te besluiten af te zien van het laten afzinken. “Er is continu overleg tussen alle partijen”, aldus de woordvoerder. “Het heeft nog niet tot een conclusie geleid.”

Greenpeace heeft gisteren de consumenten van de produkten van Shell opgeroepen deze te boycotten. Eerder had onder meer de stichting Natuur en Milieu een soortgelijke oproep gedaan. De ministers Wijers (economische zaken) en De Boer (milieu) verklaarden gisteren publiekelijk hun chauffeurs te hebben geadviseerd niet langer te tanken bij Shell. Ook de Tweede Kamer overweegt produkten van Shell links te laten liggen.

De milieuorganisatie Greenpeace heeft aangekondigd een nadere studie te verrichten van monsters die aan boord van het olieplatform zijn genomen bij de bezetting enkele weken geleden. Het heeft de organisatie verbaasd dat Shell een offerte van het bedrijf Smit Engineering om het platform voor het betrekkelijk geringe bedrag van negen miljoen pond af te breken, niet heeft aanvaard. Greenpeace vermoedt nu dat de vervuiling aan boord van het plaform groter is dan aangekondigd.

Pag.25: Ministerie: niets bekend over termijn bezwaren

Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft vanmorgen laten weten dat niets bekend is van een bezwaartermijn tegen het laten zinken van de Brent Spar. In de uitleg-advertentie die Shell gisteren en vandaag heeft laten plaatsen, is sprake van een dergelijke termijn, die zelfs van zestig tot negentig dagen zou zijn verlengd. De bezwaartermijn zou zijn voorgeschreven in de Conventie van Oslo en Parijs, kortweg Ospar. CDA-fractieleider Heerma heeft hierover gisteren vragen gesteld.

Niet bekend

De Britse regering gaf Shell vorig jaar formeel toestemming de verouderde Brent Spar te laten afzinken in de Atlantische Oceaan, nadat Shell daaraan de voorkeur had gegeven boven sloop aan land. De Britten verleenden hun fiat op op basis van de Ospar-conventie uit 1992 over vervuiling van het noordoostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Volgens de Britse regering staat deze het 'dumpen' om economische redenen van olie en -gasinstallaties in zee toe. Nederland bestrijdt dat.