Geestelijke vermogens

Ik heb de ingezonden brieven met veel belangstelling gelezen. Het is altijd interessant de redenaties van anderen te volgen en te zien waar het soms misgaat.

Wat mij echter opviel in de door u geselecteerde brieven is het venijn waarmee Marilyn Vos Savants geestelijke vermogens betwijfeld worden, overigens alleen door diegenen die zelf de plank behoorlijk misslaan.

Nog even afgezien van de mate waarin haar intelligentie blijkt uit de toepassing van een bestaande regel en van de manier waarop ze zichzelf meent te moeten profileren, vraag ik me af of de reacties van dezelfde aard waren geweest als Vos Savant een man was geweest.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat enkele briefschrijvers niet alleen aan 'cognitieve illusies' ten prooi zijn gevallen maar ook aan de illusie dat vrouwen niet intelligent kunnen zijn.

    • W. de Geus