Foto

Foto: DRONTEN - Op driehonderd hectare weiland in de buurt van Dronten zullen van 1 tot en met 11 augustus de 18e Wereld Jamboree, de “Olympische Spelen” voor padvinders, worden gehouden. Ruim 25.000 scouts nemen dan bezit van het terrein en zetten er de grootste camping ter wereld op. PTT Post heeft een postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de Jamboree. Het gaat om een postzegel van 70 cent met een oplage van 8 miljoen stuks. Op de zegel prijkt een verkenner met ontbloot bovenlijf. (Foto NRC Handelsblad / Maurice Boyer)