Eenvoudig

De door de redactie ten onrechte gesuggereerde tegenstelling tussen wiskunde en gezond verstand brengt mij er toe om nog een poging te wagen om het gelijk van de wiskundigen met een zeer eenvoudig argument aan te tonen.

Na het openen van een deur door de kwisleider zijn er nog twee ongeopende deuren: deur A, door de deelnemer in eerste instantie aangewezen en een tweede: deur B. De kans p(A) om zonder te wisselen de prijs te winnen is , daarover is iedereen het eens. Aangezien het zeker is dat de prijs zich achter één van de ongeopende deuren bevindt, is derhalve de kans p(B), met wisselen, gelijk aan , namelijk 1-.

Misschien kan het nóg eenvoudiger: de wissel-strategie leidt tot succes als de speler in eerste instantie niet de juiste deur heeft aangewezen. Welnu, deze kans is !

    • Prof.Dr. R. Doornbos