Drs. C.J. Menkhorst

Drs. C.J. Menkhorst (47) is door Suiker Unie voorgedragen tot lid van de hoofddirectie van Suiker Unie met verantwoordelijkheid voor Financien en Control. Menkhorst is momenteel directeur Financien & Control bij Vander Have Groep, een dochter van Suiker Unie.