Dr.ir. G.E.H. Joosten

Dr.ir. G.E.H. Joosten (49) is benoemd tot algemeen technisch directeur van de te Groningen gevestigde Nederlandse Gasunie. Hij volgt Ir. C.J. Naarding op, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Joosten begon zijn loopbaan bij Shell in 1968. In 1976 werd hij benoemd tot hoogleraar chemische technologie aan de RU Grongen. Vanaf 1983 in diverse functies werkzaam bij Gasunie, waarvan de laatste vijf jaar als chef algemene bedrijfsvoering.