Drie deuren-probleem

Onderstaande tabel werd opgestuurd door Gerard de Wit uit Amsterdam. De tabel vormt onder de circa 150 ingezonden brieven de elegantste oplossing voor het drie-deurenprobleem. De Wit schrijft er het volgende bij.

De deelnemer moet twee keer een keuze maken. Bij de eerste keuze heeft hij drie mogelijkheden: een goede deur en twee foute. Bij de tweede keuze heeft hij twee mogelijkheden: hij kan zijn eerste keuze handhaven of veranderen - dus wel of niet switchen naar de overgebleven deur. Uit de tabel blijkt dat bij wel switchen de kans op de prijs twee keer zo groot is als bij niet switchen, namelijk tweederde tegenover eenderde.

De Wit heeft, net als veel briefschrijvers, de moeite genomen het probleem experimenteel te benaderen. Hij nam daarvoor drie lege luciferdoosjes, waarbij in één doosje een lucifer werd gestopt. Met zijn tweeën kan de een voor quizmaster en de ander voor prijswinnar spelen. Na zo'n dertig keer, schrijft De Wit, is wel duidelijk hoe de kansverdeling ligt.