Decompressie geeft ook bij amateurduikers meer hersenafwijkingen

Decompressieziekte is een gevaar dat iedere duiker bekend is. Als men van grotere diepte te snel opstijgt, ontstaan er luchtbellen in het bloed, die de bloedvaatjes kunnen afsluiten. Dat kan leiden tot gewrichtspijnen, duizeligheid, hoofdpijn, bewustzijnsstoornissen en in ernstige gevallen zelfs tot verlammingen en de dood. Duikers - ook amateurduikers - houden zich bij het opstijgen naar het wateroppervlak dan ook altijd aan een strak tijdschema. Echte decompressieziekte is daardoor een betrekkelijk zeldzaam gebeuren. Onderzoekers van de universiteit van Aken hebben echter aangetoond dat zelfs bij amateurduikers, ook zonder dat zij ooit decompressieziekte hebben doorgemaakt, beduidend meer afwijkingen in de hersenen en de wervelkolom voorkomen dan bij andere sporters (The Lancet, 3 juni).

De Duitsers hebben de hersenen en de wervelkolom van 52 amateurduikers die allemaal al minstens 4 jaar regelmatig doken met een MRI-scanner onderzocht. Ze vergeleken de resultaten met die van een controlegroep van 50 andere sporters, zoals zwemmers en joggers. Bij 27 van de 52 duikers werden in het totaal 86 afwijkingen in de hersenen gevonden. Het ging hier om verdichtingen in het hersenweefsel, die het gevolg kunnen zijn van bindweefselvorming na plaatselijke vaatafsluitingen door kleine luchtbelletjes. Slechts 3 van deze duikers gaven aan ooit last gehad te hebben van een lichte vorm van decompressieziekte. Ook in de controlegroep kwamen dergelijke weefselverdichtingen wel voor, maar daar waren ze beduidend zeldzamer (bij 10 van de 50 controlepersonen in het totaal 14 keer). Bij de duikers werden verder veel vaker degeneratieve afwijkingen in het kraakbeen van de wervelkolom aangetroffen (bij 32 duikers vergeleken met 9 niet-duikers). Ook die afwijkingen kunnen het gevolg zijn van doorbloedingsstoornissen.

De onderzoekers concluderen dat amateurduiken op de langere termijn wel degelijk degeneratieve afwijkingen in de hersenen en de wervelkolom kan veroorzaken, zelfs al is er nooit sprake geweest van decompressieziekte. Het kan natuurlijk ook zijn dat lichte vormen van decompressieziekte veel vaker voorkomen dan de beoefenaren van deze sport in hun enthousiasme willen toegeven.

    • Bart Meijer van Putten