Correcties & Aanvullingen

Commissariaat

In de krant van maandag 12 juni (Nuts verzekeringen stuurt drie topmensen weg om fusie, pagina 1) is gemeld een van hen de president-commissaris van Nuts Verzekeringen, ir. J.J. Endtz, is. Nuts Verzekeringen tekent hierbij aan, dat de heer Entz op eigen verzoek is afgetreden.

De nieuwe Raad van Commissarissen heeft nu de facto de samenstelling zoals die is voorzien bij de voorgenomen fusie van Nuts en Ohra. Anderhalf jaar geleden heeft de heer Endtz al aangekondigd te zullen aftreden, ter voorkoming van mogelijke belangenconflicten met zijn commissariaat bij ABN Amro.