Chemie

In W&O van 28 april beschrijven Lucas Reijnders en Wouter van Dieren het feit dat de chemie duiten met bijwerkingen doet in het klootzakje. En zij heffen een boosaardige vinger tegen de 'chemie' als zodanig. Dit bestrijd ik. De 'chemie' als wetenschap en als techniek treft geen blaam, maar juist de manier, waarop er met deze kunde omgegaan wordt. De verantwoording ligt niet bij diegenen, die deze kunde ontwikkelen, maar bij diegenen, die er in de ruimste zin des woords gebruik van maken. Een gechargeerd voorbeeld: de maker van de bijl heeft de moord niet gepleegd, maar de gebruiker!

Hun artikel is duidelijk genoeg om pijnlijk geïllustreerd te zien, dat de mens als soort in zijn eigen bestaan bedreigd dreigt te worden t.g.v. zelf geproduceerde goederen. Is de produktie van de mensheid te vergelijken met de produktie van alkohol door gisten? Het gistingsproces stopt, omdat òf het voedingsbestanddeel, een suiker, verbruikt is, òf de gisten niet bestand zijn tegen hun eigen afval, alkohol. Indien dat laatse waar is en de vergelijking met de mensheid mogelijk is, dan ziet het er somber uit.Genoemde heren noemen diverse stoffen, voorkomende in allerlei veel gebruikte consumptiegoederen, die een effect op het voortplantingsmechanisme kunnen hebben. Gezien de toename van de wereldbevolking zou dit ook uitgelegd kunnen worden als een gunstige bijwerking. Indien dit gezien wordt als een graadmeter voor de door de mensheid zelf geproduceerde rotzooi, en als door het individu ongewenst effekt op zijn procreatie potentie, dan heet het een ongewenste bijwerking. Diverse organische kwikverbindingen worden als conserveringsmiddel in geneesmiddelen toegepast: b.v. Thiomersal in Hepatitis-B vaccinatie-vloeistof en immunoglobuline tegen Hepatitis B, en fenyl-kwik-boreaat in oogdruppel-vloeistof. Indien iemand zich beroepshalve tegen Hep.-B wil laten vaccineren of onbeschermd tegen Hep-B bij de uitoefening van zijn beroep een behandeling met immunoglobuline nodig heeft of oogdruppel nodig heeft i.v.m. oogklachten, is dan de bijwerking, een verminderde vruchtbaarheid, als nadelig voor het individu of gunstig voor de mensheid uit te leggen?