CBS: werkloosheid is weinig veranderd

DEN HAAG, 15 JUNI. De voor seizoensinvloeden geregistreerde werkloosheid is in april met 4.000 gestegen tot 472.000. In vergelijking met april vorig jaar is de werkloosheid gedaald met 18.000 gedaald.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen heeft gepubliceerd.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat het aantal geregistreerde werklozen in maart-mei uitkwam op 465.000. In deze maanden drukken seizoeninvloeden volgens het CBS de werkloosheid meestal met ongeveer zevenduizend.

Vorig jaar daalde de werkloosheid in het tweede kwartaal, na een jarenlange stijging. Sindsdien is het totale aantal geregistreerde werklozen nauwelijks meer veranderd, afgezien van seizoenfluctuaties. Het meest recente cijfer brengt in dat beeld geen verandering.

Door de daling in het tweede kwartaal van vorig jaar ligt het aantal werklozen nog wel iets lager dan een jaar geleden, namelijk ongeveer 20.000. Deze afname is geheel geconcentreerd bij de mannen. Het aantal werkloze vrouwen daalde niet. De geregistreerde werkloosheid in procenten van de beroepsbevolking is voor vrouwen nu 8,2 procent, voor mannen is dit 6,6 procent.