Borst tegen keuze voor jongen/meisje

RIJSWIJK, 15 JUNI. Minister Borst (Volksgezondheid) overweegt wettelijke maatregelen te nemen tegen het Gender Behandelcentrum in Utrecht. Dat centrum, dat volgende week de deuren opent, stelt echtparen in de gelegenheid voorafgaand aan de (kunstmatige) conceptie het geslacht van hun kind te bepalen. Minister Borst vindt dat ethisch niet goed, en wil wettelijk ingrijpen als de Tweede Kamer haar daar om vraagt. Het Kamerlid Van Boxtel (D66) heeft initiatieven daartoe aangekondigd.