Betuweroute

In de berichtgeving over het werkbezoek Betuwelijn wordt een verkeerde voorstelling van zaken gegeven (NRC Handelsblad, 7 juni). Alsof kamerleden willens en wetens een demonstratie ontlopen. Dit is volstrekt onjuist.

Tijdens het bezoek langs het tracé van de Betuweroute hebben de kamerleden - vaak ook onverwacht - vele burgers en bestuurders gehoord. In één dag iedereen uitgebreid spreken is menselijkerwijs niet mogelijk. De ontmoeting met demonstrerende burgers bij Zevenaar was niet aangekondigd en daarvoor was dus ook geen tijd gepland in het overvolle programma. De Vaste Kamercie heeft ter plekke een naar mijn mening acceptabele oplossing gekozen, namelijk namens de voltallige commissie hebben de voorzitter en vice-voorzitter de petitie in ontvangst genomen en kort met de bewoners gesproken.

Ik hecht eraan onjuiste beeldvorming over een werkbezoek, waaraan met volle inzet door kamerleden van alle partijen is deelgenomen, hiermee weg te nemen.

    • P.J. Biesheuvel
    • Voorzitter Vaste Kamercommissie Verkeer