Azerbajdzjan (2)

azerbadjan Twee dubbelfouten in twee regels! Bij het artikel over de veranderende aardrijkskunde op 8 juni jl. staat een bladzijde afgedrukt uit het leerboek De geo geordend met daarin wat jaartallen:

1815 - Napoleon is verslagen en overleden.

1940-1945 - Tweede Wereldoorlog: Duitsland vecht tegen o.a. Amerika, Rusland, Frankrijk en Engeland en verloor.

Wat Napoleon betreft, hij is overleden in 1821, op St. Helena. Bovendien wordt die ene naam Napoleon gebruikt als eerste en als vierde naamval, lijdend voorwerp van 'verslagen' en onderwerp van 'overleden'. Laat de heer Heldring het niet merken.

Wat de Tweede Wereldoorlog betreft, deze was van 1939 tot 1945. Nederland werd pas in 1940 bezet, maar juist voor de kaart van Europa is 1939 het echte begin. Bovendien vocht niet alleen Duitsland: Italië en Japan ontbreken ten onrechte. En waarom ontbreekt Nederland in het rijtje landen waartegen Duitsland vocht? Ten slotte, Duitsland vocht niet tegen Amerika maar tegen de U.S.A. en Canada.

Wat heeft het voor zin om het onderwijs aldoor te reorganiseren als de boeken niet deugen? Een domoor schrijft het, een domoor controleert het, een domoor keurt het goed, een domoor geeft het uit, een domoor inspecteert het, een domoor op het ministerie doet er niets aan - arme leerlingen, arm onderwijs, arm Nederland. Leidschendam

    • Charles Boissevain