'Andere' activiteiten groeien; Financiën van streekvervoer weer verbeterd

DEN HAAG, 15 JUNI. De financiële positie van Verenigd Streekvervoer Nederland (VSN) is opnieuw verbeterd. Uit het vandaag gepresenteerde jaarverslag blijkt dat in 1994 de solvabiliteit van de streekvervoerders-holding tot 31 procent steeg (was 28), terwijl de kostendekkingsgraad met 2 procent omhoogging naar 42 procent.

Door een daling van de rijksbijdragen met 48 miljoen daalde het netto resultaat van 38 naar 30 miljoen gulden. Topman C. Nyqvist wees er vanmorgen op dat de verbetering in de resultaten van de VSN Groep vooral aan andere activiteiten dan openbaar vervoer te danken is. Het aandeel van het openbaar vervoer in de omzet daalde ook in 1994 weer, tot 78 procent. In 1993 was dat nog 83 procent, in 1989 98 procent.

De toename van commerciële activiteiten in 1994 was vooral te danken aan de overname van de aandelen Arke in het touringcarbedrijf Coachnet. Ook stegen de inkomsten op dit gebied dankzij evenementen-vervoer, zoals bus-arrangementen naar het Circustheater in Scheveningen en het vervoer van de vereniging van Ajax-supporters. Al met al ging in het touringcarvervoer van VSN vorig jaar 288 miljoen gulden om (was 207), in het openbaar vervoer 1,66 miljard (was 1,7) en in technische activiteiten zoals onderhoud 135 miljoen (was 110). De totale omzet bedroeg 2,1 miljard (was 2).

De commerciële activiteiten zijn volgens VSN nodig om sterk te staan als er straks concurrentie in het openbaar vervoer komt, maar spelen ook, aldus Nyqvist, in op de wensen van de reiziger. Het openbaar vervoer wordt steeds pluriformer. Vanmorgen nog kondigde minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) aan dat zij het 'vraagafhankelijk' vervoer wil stimuleren, wat wil zeggen dat met name op het platteland vaste busdiensten zullen worden vervangen door bijvoorbeeld taxi-systemen. VSN houdt daarmee al rekening. Zo is een contract gesloten met de ANWB waarin is bepaald dat VSN het taxivervoer zal verzorgen naar 'call a car'-punten.

Eerder dit jaar heeft de VSN Groep Jorritsma voorgesteld iets te doen aan de toenemende kritiek van concurrenten op de vele acquisities en de toename van het aantal commerciële activiteiten. Centraal hierbij staan de zogeheten kapitaaldotaties van het rijk. Sinds 1990 ontvangt VSN 40 miljoen gulden van de exploitatiesubsidie in de vorm van een kapitaalsinjectie.

VSN wil nu dat deze kapitaaldotaties weer worden omgezet in exploitatiesubsidie, wat de streekvervoerders-holding bovendien in staat zou stellen de bezuiniging over 1996 (ongeveer 40 miljoen) op te vangen. Nyqvist zei vanmorgen dat het ministerie afwijzend op het voorstel heeft gereageerd. Overigens is VSN van plan niet veel taxibedrijven en touringcarbedrijven meer op te kopen. Op beide terreinen heeft de streekvervoerders-holding nu een marktaandeel van zo'n 15 procent.