Zorgen over vertraging van fusie tussen kerken

DRIEBERGEN, 14 JUNI. Meer dan driehonderd kerkeraden hebben de synodebesturen van de Samen-op-Wegkerken in brieven laten weten dat de beoogde kerkvereniging van hervormden, gereformeerden en lutheranen geen vertraging mag ondervinden. De briefschrijvers reageerden bezorgd op de adempauze in het Samen-op-Wegproces, waartoe de gezamenlijke synodebesturen begin april besloten.

Vijfentwintig hervormde classes (regionale kerkvergaderingen) hadden om die adempauze gevraagd. Deze classes behoren in meerderheid tot de behoudende Gereformeerde Bond, die een fusie van de drie kerken veel te ver vindt gaan. Ze vonden dat de sterk verdeelde Nederlandse Hervormde Kerk zich eerst intern moest beraden op de voortgang van het Samen-op-Wegproces. Dat beraad vindt plaats vanaf morgen tijdens de vergadering van de hervormde synode.

De meer dan driehonderd brieven die sinds begin april bij de synodebesturen zijn binnengekomen, keren zich op een enkele uitzondering na tegen verdere vertraging van het Samen-op-Wegproces. Meer dan de helft van de reacties (167) is afkomstig van plaatselijke gemeenten die al zijn gefuseerd of zeer nauw samenwerken. Verder reageerden 78 hervormde, 65 gereformeerde en acht lutherse kerkeraden.

Ds. B. Wallet, secretaris van de raad van deputaten Samen-op-Weg, die het verenigingsproces begeleidt, toonde zich verheugd over het aantal steunbetuigingen. “Ik was al blij geweest met tweehonderd reacties. Dat het er nu al zo veel zijn, overtreft mijn verwachtingen.”

Ir. J. van der Graaf, secretaris van de Gereformeerde Bond, vindt het echter een “zeer pover resultaat”. “Natuurlijk reageren de plaatselijke Samen-op-Wegkerken positief. Maar als wij actie zouden voeren, zouden we met gemak het dubbele aantal reacties kunnen mobiliseren. Als de hervormde synode hiervan onder de indruk is, heb ik er weinig respect meer voor.”

Van der Graaf beschuldigt de voorstanders van een kerkfusie er zelfs van, zich met dit “opgeklopte verhaal” tot “psychologische oorlogvoering” te verlagen. (ANP)