Winst De Bary duikelt met 24 pct

De winst van de in Amsterdam gevestigde Deutsche Bank de Bary (100 procent van Deutsche Bank), is over 1994 met 24 procent ingezakt. Het bruto resultaat halveerde van 31,3 miljoen in 1993 tot 15,1 miljoen gulden vorig jaar. De netto winst zakte in van 10,1 miljoen tot 7,7 miljoen gulden. De toevoeging aan de stroppenpot verminderde van 15 miljoen tot 5 miljoen gulden.

Dit komt vooral door lagere uitkomsten op de voor de bank zo belangrijke Investment Banking activiteiten die terugliepen van 20,5 miljoen gulden positief tot 2,6 miljoen negatief.