Sterke gulden geeft DNB ruimte

AMSTERDAM,14 JUNI. De afgelopen twee maanden heeft DNB al vier maal onafhankelijk van de Bundesbank het tarief voor speciale beleningen met 0,1 procentpunt verlaagd. De laatste verlaging, waardoor de beleningsrente is uitgekomen op 4,1 procent, is ingegaan per afgelopen vrijdag. Tevens verlaagde DNB de voorschotrente met 0,25 procentpunt tot 3,75 procent. De afgelopen week zijn, mede in reactie op deze verlaging, de geldmarkttarieven in het korte segment gedaald. De 1-maands interbancaire rente daalde met 11 basispunten (honderdste procentpunten) tot 4,21 procent. Het tarief voor 3-maands interbancaire deposito's daalde met 7 basispunten tot 4,27 procent. De gulden blijkt na vier renteverlagingen overigens nog niets aan kracht te hebben ingeboet. Het is dan ook niet bij voorbaat uit te sluiten dat DNB op enige termijn de beleningsrente nog eens eenzijdig verlaagt.

Op de financiële markten wordt met spanning uitgekeken naar een mogelijke renteverlaging door de Bundesbank, die - als die plaatsvindt - waarschijnlijk door DNB zal worden gevolgd. De dalende trend in de inflatie en de zeer gematigde geldgroei - volgens de berekeningswijze van de Bundesbank al enige maanden negatief - alsmede de naar beneden bijgestelde groeiverwachtingen, zouden een renteverlaging kunnen rechtvaardigen. Er is evenwel een reden om aan te nemen dat de Bundesbank niet vanmiddag al tot een renteverlaging besluit. Van 15 tot en met 17 juni vindt in Halifax de G7-top plaats. Op deze conferentie van regeringsleiders van de zeven grootste industrielanden zal onder meer de zwakke positie van de dollar ter sprake komen. Het is mogelijk dat de Bundesbank bevreesd is dat een renteverlaging pal voor deze top zal worden geïnterpreteerd als een politieke geste, hetgeen haar reputatie zou aantasten.

De Nederlandse daggeldrente, het kortste geldmarkttarief, vertoonde de afgelopen week eveneens een dalende tendens. Hieraan lagen mede de ruime verhoudingen op de geldmarkt ten grondslag. Deze ruime verhoudingen blijken niet uit de weekstaat. De geldmarktverruimende afnames van de bankbiljetten in omloop en van het schatkistsaldo werden meer dan teniet gedaan door een lagere omvang van de speciale belening. Vorige week gold echter nog een aantal dagen een grotere belening. Hierdoor was het bankwezen gedurende de verslagweek in staat de besparing op het contingent per saldo op te voeren van 2,5 naar 3,0 procent.

Morgen zal 8,75 miljard gulden de schatkist instromen als storting op de jongste 10-jarige staatslening. Deze instroom zal dezelfde dag gedeeltelijk worden gecompenseerd door rente- en aflossingsbetalingen ter waarde van 2,5 miljard. In anticipatie op de resulterende verkrapping heeft DNB de nieuwe kasreserve, die morgen ingaat en een looptijd van 7 dagen heeft, 2,2 miljard gulden verlaagd.

Bron: Economisch Bureau ING Groep