Stedelijk museum is definitief voor Siza

AMSTERDAM, 14 JUNI. De Portugese architect Alvaro Siza Vieira is alsnog gekozen om de uitbreiding van het Stedelijk Museum in Amsterdam vorm te geven. Dat heeft cultuurwethouder E.C. Bakker (D66) vanmorgen bekendgemaakt. Siza werd in november 1994 al voorgedragen, ter vervanging van de Amerikaan Robert Venturi wiens ontwerp de gemeente te duur vond. De Bond van Nederlandse architecten (BNA) tekende bezwaar aan tegen Siza's benoeming, omdat de gemeente voorbij was gegaan aan de Europese richtlijn die een open sollicitatie vereist voor opdrachten boven een bepaald bedrag. Daarop werd een advertentie geplaatst, waarin echter nadrukkelijk werd vermeld dat de voorkeur van de gemeente naar Siza uitging. Volgens Bakker reageerden op de advertentie elf architecten, van wie vijf, onder wie Siza, zijn uitgenodigd hun voorstellen nader te preciseren. In de stuurgroep, dezelfde die de Portugees vorig jaar voordroeg, zit onder anderen directeur Rudi Fuchs van het Stedelijk museum. Adjunct-directeur J. Habets van de BNA noemt het goed dat uiteindelijk iedereen de kans heeft gehad mee te dingen. “Maar gezien de voorgeschiedenis blijft het een onbevredigende procedure”.