Sekse naar keuze in KI-kliniek

UTRECHT, 14 JUNI. De stichting Gender Preselections in Utrecht wil volgende week beginnen met kunstmatige inseminatie, waarbij echtparen vooraf het geslacht van hun kind kunnen kiezen. Een behandeling kost tweeduizend gulden.

De privé-kliniek is een initiatief van de in Londen wonende Nederlander B. van Deelen. De Groningse arts P. Roos, deskundige op het gebied van sport- en rijbewijskeuringen, zal voor de medische begeleiding zorgen. Roos heeft zich ook verdiept in de wereldgodsdiensten, aldus Van Deelen. Hij noemt dit van belang vanwege de grote belangstelling die wordt verwacht in kringen van allochtonen.

Voor de behandeling komen ouders in aanmerking die al een kind hebben en een tweede kind van het andere geslacht willen. De methode zal niet worden toegepast bij een eerste kind. Ook zal het centrum niet meewerken als ouders een tweede kind van hetzelfde geslacht willen. Volgens Van Deelen gebeurt dat op ethische gronden. “Wij zien de noodzaak daarvan niet in, dus dan moet je zorgvuldig zijn met deze methode.”

Ouders moeten ook een verklaring ondertekenen dat zij geen abortus zullen laten verrichten indien zij niet een kind van het bestelde geslacht krijgen. Van Deelen erkent dat zijn centrum de naleving van die bepaling niet kan controleren. De ouders krijgen bij een mislukking ook hun geld niet vergoed. “Natuurlijk niet”, zegt Van Deelen. “Als een open hartoperatie mislukt, krijg je je geld ook niet terug.”

Aan de kliniek is geen raad van toezicht verbonden. “Wanneer de wenselijkheid van een dergelijk toezicht zich aandient, dan zal ik dat in gedachten houden”, aldus Van Deelen.

Volgens Van Deelen is de slagingskans tachtig procent als mensen een jongen willen. De kans op het krijgen van een meisje ligt iets lager. Het Gendercentrum hanteert bij zijn methode een techniek die twintig jaar geleden is ontwikkeld door de Amerikaan R.J. Ericsson. Het centrum heeft de licentie betrokken van het Amerikaanse bedrijf Gametrics, waar Ericsson aan is verbonden. In de Verenigde Staten, Turkije, Jordanië, India en Engeland werken al klinieken volgens deze methode. In Nederland wordt getwijfeld aan de door Van Deelen geclaimde tachtig procent.

Volgens dr R. van Kooy, hoofd van de afdeling In Vitro Fertilisatie in Utrecht, is een slagingskans van zestig procent waarschijnlijker, wat niet veel afwijkt van de 50-50 kans die bij normale conceptie bestaat. Van Kooy heeft meegewerkt aan een rapport van de Gezondheidsraad inzake geslachtsselectie dat binnenkort uitkomt.

    • Bert Determeijer