Plan voor minder Bondsdagleden, met hogere vergoeding

BONN, 14 JUNI. De Duitse Bondsdag moet inkrimpen van 672 leden nu tot minder dan 600 leden in het jaar 2002. De schadeloosstelling van de leden moet tot 1998 stapsgewijs met circa 3.000 mark omhoog naar een kleine 14.000 mark per maand. Ten minste één vergaderdag in de week moet gereserveerd worden voor plenaire debatten over belangrijke politieke kwesties. Dan mogen er niet gelijktijdig commissievergaderingen of andere parlementaire activiteiten zijn.

Dit is de kern van een reeks voorstellen die Bondsdagpresidente Rita Süssmuth (CDU) en ondervoorzitter Hans-Ulrich Klose (SPD) gisteren hebben gedaan om de effectiviteit van de Duitse Tweede Kamer, haar aanzien bij de bevolking en haar aantrekkelijkheid voor politici te verbeteren. Over de voorstellen, die verband houden met de brede Politikverdrossenheit die een paar jaar geleden de kop opstak in Duitsland, is langdurig touwgetrokken.

Vooral het beeld van een nagenoeg lege vergaderzaal bij plenaire debatten zorgt vaak voor spottende of boze kritiek in de media en bij de bevolking. Dat vele parlentariërs die niet zelf deelnemen aan zo'n plenair debat dan veelal elders aan het werk zijn, bijvoorbeeld in commissievergaderingen, valt niet op bij het publiek omdat bij zulke commissievergaderingen geen televisiecamera's staan, verzuchtte mevrouw Süssmuth gisteren. Bedoeling is in de toekomst niet alleen een vaste dag (donderdag) alleen voor belangrijke plenaire debatten te reserveren, maar ook om gedetailleerde en technische discussies niet meer plenair maar in commissies te behandelen.

Süssmuth en Klose vragen de Bondsdag op korte termijn te beslissen over een verkleining tot 572 à 599 leden. Hoe die inkrimping moet worden gerealiseerd zal op wat langere termijn worden beslist. Dat belooft nieuw touwtrekken, want een beperking van het ledental maakt het nodig om de grenzen van de (nu 662) kiesdistricten te wijzigen, waarover elke partij gelet op de spreiding van haar aanhang eigen gedachten heeft. De verhoging van hun schadeloosstelling, die straks komt te liggen op het niveau van een middelbaar rechterssalaris, moeten Bondsdagleden “betalen” met kortingen op hun pensioenregelingen, die wegens hun royale karakter vaak zijn gekritiseerd.