Oudgedienden ontmoeten elkaar nu als senator

DEN HAAG - Het was gisteren in de Eerste Kamer de dag van de ervaren debutanten. Onder de 75 senatoren die werden beëdigd zaten 33 nieuwkomers. Niet eerder telde de Eerste Kamer, die sinds de grondwetswijziging van 1983 in één keer wordt gekozen, zoveel nieuwe leden. Maar eveneens niet eerder was het aantal ex-bewindslieden in de 'chambre de réflexion' zo groot. De senatoren Van Aardenne, Wiegel, Hirsch Ballin, Ter Veld en Van Eekelen kunnen straks allemaal uit ervaring spreken, terwijl oud-fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer Wöltgens in die functie ook de nodige kennis heeft opgedaan.

De nieuwe Kamer herkoos de PvdA'er Tjeenk Willink met 71 stemmen voor als voorzitter. Het lid van het Algemeen Ouderenverbond Batenburg bracht een stem op zichzelf uit. Nog onduidelijk is of en hoe de senatoren Hendriks en Batenburg, die beiden beweren het AOV te vertegenwoordigen, zullen samenwerken. Senaatsvoorzitter Tjeenk Willink zei in zijn aanvaardingstoespraak dat het moet lukken de Eerste Kamer de komende periode haar “bescheiden maar markante plaats te laten behouden”.