Nederlandse export stijgt tot 300 miljard

DEN HAAG, 14 MEI. De Nederlandse export stijgt dit jaar waarschijnlijk tot een bedrag van 300 miljard gulden. Daarmee zou het record van 282 miljard uit 1994 worden overtroffen. Dat maakte staatssecretaris Van Dok (economische zaken) gisteren bekend tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met vertegenwoordigers van het exporterend bedrijfsleven.

Tijdens een overleg vanmorgen in de Tweede Kamer met Van Dok reageerden de regeringsfracties PvdA, VVD en D66 en de grootste oppositiepartij CDA positief op de exportcijfers. De fractiewoordvoeders plaatsten wel de kanttekening dat het Nederlandse exportpakket eenzijdig en conjunctuurgevoelig is. “We praten al jaren over een verbreding van het exportpakket”, constateerde CDA-woordvoerder Leers. De herijking van het buitenlandse beleid is volgens hem een goed moment om daar opnieuw aandacht voor te vragen.

Op dit moment wordt in het kabinet gesproken over de herijking van het buitenlandse beleid; de nota wordt op Prinsjesdag gepresenteerd. Van Dok maakte duidelijk dat de economische component in het buitenlands beleid meer aandacht zal krijgen. “In veel gevallen kunnen de belangen van bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking en het bedrijfsleven samen op gaan”, aldus de staatssecretaris van economische zaken.

Van Dok toonde zich gisteren en vandaag bezorgd over de ontwikkeling van de export naar Duitsland en China. De export naar Duitsland, het belangrijkste exportland, steeg vorig jaar met 8,5 procent en bleef daarmee achter bij het gemiddelde. Van Dok legt grote nadruk op het belang van deze markt omdat Duitsland bijna 30 procent van de Nederlandse uitvoer afneemt. De export naar China nam zelfs af. De export naar Azië als geheel groeide vorig jaar met vijf procent.