Ministers niet gelukkig met woorden Brand

DEN HAAG, 14 JUNI. De ministers Sorgdrager (justitie) en Dijkstal (binnenlandse zaken) zijn ongelukkig met de uitspraken van de Haagse hoofdcommissaris van politie Brand over bestrijding van de drugscriminaliteit.

Dat bleek gisteren in een debat met de Tweede Kamer. Afgelopen weekeinde pleitte Brand in een vraaggesprek namens de Raad van Hoofdcommissarissen voor een verdere decriminalisering van de handel in softdrugs. Hij vond dat de strijd tegen de drugshandel is mislukt. Volgens minister Dijkstal kan zo'n uitspraak een demotiverende werking hebben op het politiepersoneel. “Dit komt de geloofwaardigheid van de rechtshandhaving niet ten goede”, zei minister Sorgdrager.

De CDA'er Van der Heijden zei in het debat dat “korpschefs niet op hun eigen houtje kunnen capituleren in de strijd tegen de misdaad”. Volgens minister Sorgdrager is er geen sprake van een capitulatie, “noch van politie en justitie, noch van mij”. De minister zei verder dat zij niet bang is dat de hoofdcommissarissen hun taken niet naar behoren zullen blijven vervullen. Sorgdrager verwacht de komende maanden een standpunt van de Raad van Hoofdcommissarissen over het drugsbeleid.

Sorgdrager en Dijkstal zeiden met nadruk dat hoofdcommissarissen van politie hun mening niet aan de pers moeten geven, maar aan hun burgemeesters, de korpsbeheerders. Dijkstal zegde de Kamer toe met de burgemeesters te gaan praten over een gedragscode voor de politiechefs, al liet hij weten daar zelf niet veel van te verwachten. Volgens het Kamerlid De Graaf (D66), die had aangedrongen op zo'n code, ontstaat er keer op keer “gelazer als de politie naar de pers stapt”.

De fractie van het CDA pleitte er gistermiddag voor dat het kabinet al sneller een standpunt inneemt over het toekomstige drugsbeleid. Verder uitstel van de nota van Sorgdrager en Borst noemde hij onverantwoord in het licht van de internationale betrekkingen. Daarbij doelde hij met name op de kritiek uit Frankrijk op het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs.

Sorgdrager en Borst houden echter vast aan hun uitstel van de drugsnota met drie maanden. “Wij denken dat we die periode kunnen gebruiken om een betere nota te schrijven”, zei Sorgdrager gisteren in de Kamer.