Melkert overweegt OR bij kleine bedrijven

DEN HAAG, 14 JUNI. Minister Melkert (sociale zaken en werkgelegenheid) gaat alsnog bekijken of kleine bedrijven, met minder dan 35 werknemers, een ondernemingsraad moeten krijgen. Hij deed deze toezegging gisteravond in de Tweede Kamer, nadat PvdA, D66, GroenLinks en SP daarop hadden aangedrongen.

Tot nu toe heeft het kabinet zich op het standpunt gesteld dat de medezeggenschap in bedrijven met 10 tot 35 werknemers via een personeelsvergadering afdoende is geregeld. Het kabinet werkt op het ogenblik aan een herziening van de uit 1979 daterende Wet op de ondernemingsraden. Die wet moet volgens het kabinet meer 'eigentijds' en 'flexibeler' worden.

Volgens onder anderen het Kamerlid Middel (PvdA) is er alle aanleiding ook in bedrijven van 10 tot 35 werknemers een 'mini-ondernemingsraad' in te stellen en evenees iets te regelen voor nog kleinere bedrijven, bijvoorbeeld in de persoon van een 'medezeggenschapscoördinator'.

Melkert beloofde de “plussen en minnen” van deze suggesties op een rij te zullen zetten. Of een eventueel voorstel op een meerderheid in het parlement kan rekenen is nog de vraag. VVD en CDA lieten gisteren op voorhand weten weinig te zien in een wettelijke regeling voor ondernemingsraden in kleine bedrijven. Volgens Van Rooy (CDA) zou dat een te grote last voor het midden- en kleinbedrijf betekenen. Dat argument overtuigde de minister in elk geval niet. “Mondigheid van werknemers is zowel sociaal als economisch nuttig voor ondernemers. Per saldo hebben ze er baat bij”, meende Melkert.

Het kabinet is al van plan medewerkers die voor minder dan een derde bij een bedrijf in dienst zijn helemaal mee te tellen als het gaat om de verplichting een ondernemingsraad te hebben. Dit betekent dat meer bedrijven verplicht zullen worden een ondernemingsraad te hebben. De ondergrens daarvoor is 35 werknemers; Melkert wees gisteravond een suggestie van het CDA af om de grens naar 50 te verhogen.

PvdA, D66 en GroenLinks drongen er gisteren op aan de ondernemingsraad meer zeggenschap te geven bij de benoeming van commissarissen. Melkert beloofde deze suggestie over te brengen aan minister Sorgdrager van justitie, onder wier verantwoordelijkheid dit onderwerp primair valt.