IMF in gesprek met Hongarije

BOEDAPEST, 14 JUNI. Het Internationale Monetaire Fonds begint morgen besprekingen met Hongarije over een kredietfaciliteit van 300 miljoen dollar. Inzet zijn het economische programma van de Hongaarse regering-Horn en de Hongaarse begroting voor 1996. Hongarije, dat vorig jaar een begrotingstekort kende van 8 procent van het bruto binnenlands produkt en een tekort van 9 procent op de betalingsbalans, voerde begin dit jaar een pakket van bezuinigingen door. De maatregelen werden vorige week door het IMF gekenschetst als afdoende om een dreigende financiële crisis in Hongarije af te wenden, maar bij internationale investeerders bestaat nog steeds twijfel over het vermogen om de maatregelen duurzaam door te voeren, mede omdat een groot deel van de al geplande staatsinkomsten afkomstig zullen zijn uit politiek nog omstreden privatiseringen.