Geen uitkering aan voormalige dienstplichtigen

DEN HAAG, 14 JUNI. Staatssecretaris Meijling (defensie) ziet geen kans een uitkering te geven aan dienstplichtigen die tussen 1936 en 1962 langer dan de verplichte twee jaar in dienst zijn gehouden. De pensioenwetgeving en de algemene zorgplicht van de overheid biedt daartoe geen aanknopingspunten, aldus de bewindsman gisteren in een brief aan de Tweede Kamer, die op zo'n uitkering had aangedrongen. Eerder is aan mannen die langer dan vijf jaar in dienst zijn gehouden 7.500 gulden per persoon toegekend.