Geen toezeggingen aan tuinbouwers

DEN HAAG, 14 JUNI. Minister Van Aartsen (landbouw, natuurbeheer en visserij) heeft de tuinbouwsector gisteren opnieuw geen concrete steun willen toezeggen.

De bewindsman had voor de tweede maal binnen een week overleg met een brede delegatie uit de tuinbouw. De sector slaakte twee weken geleden bij monde van M. Varekamp van de afdeling tuinbouw van de federatie van land- en tuinbouworganisaties (LTO Nederland) een noodkreet aan het adres van de minister.

De vertegenwoordigers uit de tuinbouw kregen de bewindsman toen zover met spoed overleg te voeren, omdat de sector zich vooral bedreigd voelt door 'unfaire concurrentie' uit Spanje. Van Aartsen staat op het punt naar Madrid te gaan om daar onder anderen met zijn Spaanse ambtgenoot te spreken. Voorafgaand daaraan hechtte de tuinbouw eraan de bewindsman te informeren over de problemen waarin vooral de glasgroenteteelt, de sierteelt en de fruitteelt zich bevinden. Het gesprek van vorige week resulteerde in de afspraak dat de sector meer concrete gegevens ter tafel zou brengen en eventueel met concrete plannen voor steun zou komen.

De minister maakte gisteren duidelijk dat hij niet van plan is de bijdragen uit verschillende EU-fondsen opnieuw ter discussie te stellen in Brussel. De tuinbouw beklaagt zich er over dat met name Spanje een buitenproportionele bijdrage ontvangt, die vrijwel volledig wordt geïnvesteerd in vernieuwing en verbetering van de tuinbouw in Spanje. De export van tomaten, komkommers, aubergines en paprika's die daar een gevolg van is zet de prijzen van de Nederlandse produkten onder zware druk.

Na afloop zei de minister dat de tuinbouw in de eerste plaats zijn eigen problemen moet oplossen. De delegatie-leden hadden niettemin de indruk dat Van Aartsen goed doordrongen is van de aard van de problematiek en zich in Brussel wel sterk wil maken voor de Nederlandse belangen.

Voor het overige liet de minister weten niets te voelen voor omvangrijke rijkssteun voor herstructurering van de glastuinbouw in met name het overvolle Westland. Wel wil hij binnenkort gedetailleerd weten hoe groot de lastendruk is bij tuinders als gevolg van een aantal milieu-maatregelen.