Fel protest van Amsterdammers tegen locatie tippelzone

AMSTERDAM, 14 JUNI. Honderden bewoners van het Amsterdamse stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer hebben gisteravond op luide toon geprotesteerd tegen een voorstel van B en W voor een tippelzone aan de Theemsweg. Op een hoorzitting kregen aanwezige raadsleden emmers met verwijten naar hun hoofd geslingerd. Vanmiddag zou de raadscommissie een besluit nemen over het voorstel van B en W. “Reken maar dat wij naar het stadhuis komen”, aldus gisteren een aantal buurtbewoners.

De technisch voorzitter van de avond probeerde, soms tevergeefs, de discussie in goede banen te leiden. Scheldpartijen waren verboden, interrupties ook. Hij wilde geen herhaling van enige tijd geleden toen burgemeester Patijn in de Spaarndammerbuurt werd bedolven onder scheldwoorden toen hij probeerde de komst van een tippelzone op de Transformatorweg te verdedigen. Het verzet van de bewoners daar leidde ertoe dat dat plan niet doorging. Vervolgens richtten B en W de schijnwerper op de Theemsweg. “Ik heb mij verzekerd van politieke steun voor deze locatie”, zei Patijn begin deze maand. Van steun onder de bevolking repte hij toen niet.

Er werd gisteravond niet gescholden maar interrupties waren niet van de lucht. Zeker toen Groenen-raadslid L. Jacbos zei dat 90 à 95 procent van de Amsterdamse mannen naar de hoeren gaat. “Is het bij u wel in orde, daar boven? Ik wil niet beledigd worden”, riep een verontwaardigde 60-plusser. “Wij praten hier over de meest kwetsbare groep, de protesten tegen de komst van de tippelzone doen mij denken aan discriminatie van een onderliggende groep”, sprak Jacobs. Hoon was zijn deel: “Die man doet of wij nazi's zijn.”

Behalve de Socialistische Partij zijn alle fracties voor het plan van B en W. GroenLinks-raadslid F. Köhler hield de aanwezigen voor dat als er geen tippelzone komt het probleem zich verspreidt over de hele stad. “Dan is er niets opgelost. Het is echt beter één plek aan te wijzen.” Waarop de te verwachten tegenvraag kwam: Waarom hier? Waarom niet op de Herengracht? Waarom niet in jullie eigen achtertuinen? Op dat moment schuifelden nogal wat raadsleden ongemakkelijk op hun stoel heen en weer.

Met nadruk verklaarden de raadsleden dat de overlast tot een minimum zal worden beperkt en dat de politie niet werkeloos zal toezien als de zaak uit de hand loopt. De politie heeft echter al te kennen gegeven niet in staat te zijn continu te surveilleren.

Een boze zaal wees de raadsleden erop dat vlakbij de Theemsweg een volkstuintjescomplex staat met 203 huisjes. Er zijn sportvelden en er is een jeugdhonk voorzien. “Een jeugdhonk in een hoerenbuurt, dat kan toch niet”, riep een man. “Wij zullen om een keiharde garantie vragen dat de overlast tot een minimum wordt beperkt”, aldus PvdA-raadslid P. Meijer.

Er klonk ook mededogen in de zaal. Mededogen met de tippelaarsters van wie het merendeel verslaafd is aan heroïne. “Ze tippelen om aan dat spul te komen. Geef dat handjevol meiden die drugs. En geef ze ergens onderdak, er staat genoeg leeg in de stad”, aldus een bewoner.

Het lukte de voorzitter gisteravond niet een brug te slaan tussen twee werelden. “Als die tippelzone er komt, zullen ze wat zien”, sprak een man. “Hij komt er niet, dat feest gaat niet door”, zei een ander. Beiden spraken af vanmiddag op tijd in het stadhuis te zijn.