Els de Temmerman

De Prijs voor de Dagbladjournalistiek 1995 is toegekend aan Els de Temmerman voor haar serie artikelen in de Volkskrant over de volkerenmoord in Rwanda. De jury onder voorzitterschap van Tweede-Kamervoorzitter Deetman prijst haar vermogen om onder erbarmelijke omstandigheden steeds opnieuw journalistiek van hoog niveau te bedrijven. De Temmerman (33) is freelance-correspondent voor de Volkskrant en de Vlaamse omroep BRTN in Kenya. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 gulden verbonden. De Temmerman ontving in 1994 de Dick Scherpenzeelprijs. Haar ervaringen over de volkerenmoord in Rwanda heeft zij te boek gesteld in De doden zijn niet dood.