Borst wil onderzoek naar gevaren van harde muziek

DEN HAAG, 14 JUNI. Minister Borst (volksgezondheid) laat een onderzoek instellen naar de schade aan het gehoor die langdurige blootstelling aan harde muziek, met name op houseparty's, veroorzaakt. Zij wil daarmee de Gezondheidsraad of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) belasten.

De minister zei dit vanochtend in de Tweede Kamer, waar de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid aandrong op strengere maatregelen om de negatieve effecten van houseparty's en het gebruik van ecstacy (XTC) terug te dringen.

Met name de confessionele partijen en de VVD maken zich grote zorgen over de harde muziek op houseparty's. Het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD) is bang dat er een generatie jongeren opgroeit die vroeg aan doofheid zal lijden. Van Dijke (RPF) had met eigen ogen gezien en met eigen oren gehoord hoe het er op een houseparty aan toe gaat: “Ik heb daar dingen gezien die me buitengewoon verontrusten. Ik heb er jongelui zien rondlopen van 11, 12, 13 en 14 jaar die 's avonds door pa en ma worden afgezet en 's ochtends om negen uur weer worden opgehaald. Ze staan er dan de hele nacht rond te darren, blootgesteld aan een oorverdovend lawaai.” Het geluidsvolume en de mogelijke schade beschouwt Borst als “een serieus punt” en voldoende reden voor een apart onderzoek.

De coalitiepartners PvdA en D66 pleitten ervoor om de kwaliteit van XTC te controleren. Dijksman (PvdA) wil daar 'veldwerkers' van erkende verslavingsinstellingen voor inzetten. XTC-pillen dienen uitsluitend betrokken te worden bij de reguliere farmaceutische industrie. Van Boxtel (D66) wil de gemeentelijke gezondheidsdiensten met de kwaliteitscontrole belasten, een voorstel dat de minister in overweging zal nemen. “Er is ontzettend veel troep op die markt”, aldus Van Boxtel. “Het is stom dat jongeren XTC gebruiken, maar het gebeurt.” Hij wil de controle van pillen, politie-inzet voor ordehandhaving en “bijvoorbeeld het op en neer laten rijden van ambulances” financieren door een gezondheidsheffing in te voeren, te betalen door organisatoren van houseparty's. Het voorstel van Dijksman vindt Borst “een hele brug verder”. Het zou ten onrechte het signaal geven dat het gebruik van zuivere XTC aanvaardbaar is, aldus Borst.

Voorkomen van XTC-gebruik moet voorop staan, aldus de minister, maar als er toch gebruikt wordt, moeten de schadelijke effecten zoveel mogelijk beperkt worden. Dat kan volgens haar onder meer aan de hand van de notitie Stadhuis en House, die een werkgroep onder voorzitterschap van het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft opgesteld en die in het voorjaar naar alle gemeenten is gestuurd. Hoewel de minister niet de mogelijkheid heeft om houseparty's te verbieden, onderstreepte ze dat gemeenten wel tot een verbod kunnen overgaan, “maar ik zie daar weinig heil in”.

Ook eind vorig jaar stimuleerde het ministerie de gemeenten om strengere regels op te stellen voor het houden van houseparty's, vooral om problemen met XTC-gebruik en andere drugs te voorkomen. Zo kunnen gemeenten de organisatoren verplichten veiligheidsvoorzieningen te treffen.