Betere kwaliteit water en lucht, toch toename klachten

ROTTERDAM, 14 JUNI. De kwaliteit van water en lucht in de regio Rotterdam is verbeterd. Bedrijven, zo blijkt uit een gisteren verschenen rapport van de DCMR Milieudienst Rijnmond, hebben daaraan de grootste bijdrage geleverd door de uitstoot van verontreinigde stoffen aanzienlijk terug te dringen.

Toch is het aantal klachten over stank, lawaai en stof het afgelopen jaar toegenomen tot ruim 14.000, bijna tweeduizend meer dan in 1993. De grootste stijging in 1994 betreft de hinder van vliegtuiglawaai rond de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven. De komst van verouderde vrachttoestellen die vooral in gebruik zijn bij maatschappijen uit Oosteuropese en Afrikaanse landen, veroorzaken het meeste lawaai.

J. van Straaten, projectleider van het onderzoek, verklaart de groei vooral uit de grotere bekendheid van het klachtenmeldpunt van de Milieudienst. Volgens het milieurapport daalt de uitstoot van kooldioxide in Rotterdam en omgeving niet. Activiteiten om deze uitstoot te verminderen komen slechts langzaam op gang. Het verbruik van energie neemt nog steeds toe. Wel is de verontreiniging door zware metalen en olie van de Rotterdamse haven verminderd. Het havenslib blijft echter sterk verontreinigd met onder meer PCB's.