Alternatieve besparing; Borst wil nu slaapmiddelen uit pakket halen

DEN HAAG, 14 JUNI. Minister Borst wil slaappillen en aanverwante middelen uit het ziekenfondspakket halen. Zij hoopt daarmee een alternatieve besparing te vinden na het besluit om de anticonceptiepil niet uit het ziekenfonds te schrappen.

Borst heeft de Ziekenfondsraad gevraagd een advies uit te brengen over het niet langer vergoeden van slaapmiddelen en andere medicijnen, zoals rohypnol, mogadon, halcion, temazepam, normison, nitrazepam en dormonoct.

Het schrappen van deze medicijnen en andere middelen waarvan Borst vindt dat die niet langer collectief gefinancierd moeten worden, zoals antihoestmiddelen en medicijnen tegen diarree, levert naar schatting ten minste veertig miljoen gulden op. In het meest gunstige geval betekent zo'n maatregel een besparing van honderd miljoen. Het niet langer vergoeden van de anticonceptiepil had negentig miljoen gulden moeten opbrengen. Enkele weken geleden zag Borst van dit voornemen af, vooral omdat niet aan de voorwaarde werd voldaan dat de prijs van de pil omlaag zou gaan.

De minister vindt dat deze middelen uit het ziekenfondspakket kunnen worden gehaald, omdat “een slaapstoornis meestal niet meer inhoudt dan een licht ongemak en geen directe bedreiging voor de gezondheid vormt”. Als een slaapstoornis ertoe leidt dat het functioneren overdag beïnvloed wordt, kan behandeling nodig zijn, aldus de minister. “Een indicatie voor behandeling met geneesmiddelen is echter nauwelijks aanwezig.” Zij wijst er op dat slaapmiddelen de slaap verbeteren en dat onvoldoende is aangetoond dat deze pillen en capsules ook het functioneren overdag verbeteren. Bovendien vermindert de effectiviteit als gevolg van gewenning. Als in een incidenteel geval behandeling toch gewenst is, zal dit nooit langer dan twee weken zijn, meent de minister. Na die tijd neemt immers de effectiviteit af en wordt het risico op afhankelijkheid van het middel groter. Ten slotte onderstreept zij dat slaapmiddelen de kans op ongevallen aanzienlijk vergroten.

Het voorstel van Borst om de slaapmiddelen uit het pakket te halen is onderdeel van de operatie om niet noodzakelijke, niet doelmatige en niet effectieve middelen van vergoeding uit te sluiten. (Genees)middelen die relatief goedkoop zijn en daarnaast voor korte duur worden gebruikt, kunnen ook voor eigen rekening komen.