Acute financiële problemen dreigen voor Lloyd's

ROTTERDAM, 14 JUNI. Lloyd's, de geplaagde Londense verzekeringsmarkt, dreigt in acute financiële problemen te komen. Een grote verzekeringsagent die op de markt van Lloyd's actief is, stevent af op een liquiditeitscrisis nu het garantiefonds van Lloyd's over onvoldoende middelen beschikt om uitstaande schadeclaims volledig te betalen.

Advocaten die opkomen voor de belangen van de 'Names', particulieren die met hun vermogen garant staan voor alle verliezen van Lloyd's, bereiden zich voor op een crisis. “Iedereen houdt zijn adem in. Binnen vierentwintig uur weten we wat zal gebeuren”, zegt Christopher Stockwell, voorzitter van de Lloyd's Names Association Working Party, een belangengroep van de Names.

Verontruste Names verwachten dat een van de verzekeringsagenten die werkzaam is op de verzekeringsmarkt van Lloyd's op korte termijn zal aankondigen niet langer in staat te zijn schadeclaims voor de volle honderd procent te kunnen uitbetalen. Een dergelijke aankondiging zou een ernstige aantasting van het vertrouwen in de verzekeringsmarkt van Lloyd's betekenen.

Nauw betrokkenen verwachten dat Lloyd's werkt aan een soort 'sterfhuisconstructie' waarbij oude, verliesgevende schadeclaims gescheiden worden van nieuwe verzekeringsactiviteiten.

Lloyd's heeft de afgelopen drie jaar meer dan acht miljard pond sterling verlies geleden, in het bijzonder door claims op oude polissen voor asbestvervuiling en milieuschade in de Verenigde Staten. Een aantal Names, die voor deze stroppen worden aangeslagen, is door hun vermogen heen en anderen weigeren te betalen omdat ze Lloyd's beschuldigen van opzettelijke misleiding toen ze toetraden. Het gevolg hiervan is dat het zogenoemde Centrale Fonds van Lloyd's, waaruit verliezen worden betaald als Names weigeren te betalen, door zijn geld heen raakt. De omvang van het Centrale Fonds is niet precies bekend maar is vrijwel zeker onvoldoende om alle uitstaande schadeclaims te dekken.

Vorige maand heeft de belangrijkste Amerikaanse toezichthouder op het verzekeringswezen, het Insurance Department van de staat New York dat optreedt voor alle Amerikaanse toezichthouders, vastgesteld dat Lloyd's een tekort heeft van 18 miljard dollar (ruim 28 miljard gulden). Ter tegemoetkoming aan de eisen van de Amerikanen heeft Lloyd's in allerijl een bedrag van een half miljard dollar overgemaakt naar zijn garantiefonds in de Verenigde Staten en de bekendmaking van een saneringsplan voor Lloyd's in Londen vervroegd. Drie weken geleden maakte de bestuursvoorzitter van Lloyd's, David Rowland, dit reddingsplan bekend waarbij de gedupeerde Names een bedrag van drie miljard pond in het vooruitzicht werd gesteld ter beperking van hun persoonlijke stroppen.

In het Britse Lagerhuis heeft de Commissie voor financiën vorige maand een rapport uitgebracht waarin de vloer wordt aangeveegd met het management van Lloyd's. De parlementaire commissie verwijt Lloyd's “verwaarlozing en fraude” en beschuldigt Lloyd's ervan essentiële informatie te hebben achtergehouden aan toetredende Names. “Het toezicht bij Lloyd's heeft in het recente verleden bij lange na niet voldaan aan aanvaardbare normen”, aldus het parlementaire rapport. Sinds een speciale wet van 1982 is Lloyd's gemachtigd op zichzelf toezicht te houden en staat het buiten de Britse wetgeving voor financiële instellingen.

    • Roel Janssen