Actiebereidheid tegen Shell groeit in Nederland

DEN HAAG, 14 JUNI. In Nederland neemt de actie-bereidheid tegen het afzinken van het olieplatform 'Brent Spar' langzaam toe. Terwijl nog geen enkele minister bereid is gevonden Shell te boycotten, heeft in de Tweede Kamer D66 besloten dat de fractie niet meer bij Shell tankt. De PvdA gaat het er vanavond over hebben. De stichting Natuur en Milieu, die een groot aantal milieu-organisaties vertegenwoordigt, wil de Nederlandse consument oproepen Shell-stations te mijden.

Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) liet vanmorgen weten een boycot tegen Shell “niet het goede middel” te vinden. Volgens Jorritsma moet de Britse overheid op haar verantwoordelijkheid worden aangesproken, iets wat zijzelf, overigens tevergeefs, heeft geprobeerd.

Ook de VVD-fractie vindt “praten beter dan boycotten”. De VVD heeft volgende week maandag een onderhoud met de hoofddirectie van Shell Nederland, waarbij het afzinken van de 'Brent Spar' ter sprake komt.

Jorritsma ziet nog het meeste heil in het mobiliseren van de Britse publieke opinie. Ook een brief van het Nederlandse parlement aan dat van Groot-Brittannië zou zoden aan de dijk kunnen zetten. In de Tweede Kamer bleek gisteren een grote meerderheid te vinden voor het sturen van zo'n brief.

Inmiddels heeft Shell Nederland verschillende fracties in de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin wordt uitgelegd waarom tot het afzinken is besloten.

Pag. 21: Greenpeace noemt boycot Shell goed idee

Volgens Shell is uit een dertigtal onderzoeken gebleken dat dit “niet alleen de veiligste en de goedkoopste maar bovenal ook de minst milieubelastende methode” is. Zo staat het ook in een advertentie die vandaag en morgen in een aantal kranten verschijnt.

Een woordvoerder van Greenpeace Nederland zei vanmorgen dat deze organisatie niet tot een boycot wil oproepen, maar deze overigens wel een goed idee vindt. “Wij willen dat er een spontane golf van verontwaardiging ontstaat.”

Wel heeft Greenpeace Nederland een brief gestuurd aan koningin Beatrix, omdat, aldus de woordvoerder, “wij vermoeden dat zij aandeelhouder van Shell is”. Premier Kok, op werkbezoek in China en Vietnam, is door Greenpeace via een fax aangespoord de top van Shell op andere gedachten te brengen.

Bij Shell Nederland ziet men de boycot met vertrouwen tegemoet, aldus een woordvoerder vanmorgen. Tot nu toe is er nog niets aan de hand, zegt deze. “Bij de pompstations zetten mensen hun handtekening op een papier waarin wij worden opgeroepen de 'Brent Spar' niet tot zinken te brengen, waarna ze een paar meter doorrijden en tanken.”

Shell Nederland verwacht dat de advertentie z'n uitwerking niet zal missen. “Daarmee bereiken wij zeventig procent van krant-lezend Nederland. We gaan ervan uit dat, als de feiten duidelijk worden gemaakt, de mensen zich niet het hoofd op hol laten brengen”, aldus de woordvoerder. Shell Nederland wil dan ook “niet vooruitlopen” op de eventuele gevolgen van een boycot voor omzet en imago van het bedrijf.