Zorgen over herstel economie; Koersen Tokio naar laagste peil in drie jaar

TOKIO, 13 JUNI. De aandelenkoersen in Japan zijn vanmorgen voor de tweede achtereenvolgende maal fors gedaald tot het diepste punt in drie jaar.

De laagte van het Nikkei-gemiddelde, dat 213,8 punten lager eindigde op 14.599 punten, heeft nieuwe bezorgdheid doen rijzen over de gezondheid van de Japanse banksector. De aandelenkoersen staan nu op het laagste niveau sinds augustus 1992.

Ook gisteren daalde de Nikkei nadat Japanse institutionele beleggers te kennen gaven de weging van Japanse aandelen in hun beleggingsportefeuille terug te willen brengen. Ook gaf de regering toe te zijn gestopt met de zogenoemde price-keeping operations (PKO's), waarbij tot voor kort onder meer het pensioenfonds van de postspaarbank werd ingeschakeld om de beurskoersen op peil te houden.

Vorige week kondigde de regering een beperkt reddingsplan aan voor de banksector, die zucht onder slechte leningen ter waarde van omgerekend circa 725 miljoen gulden. De dalende aandelenkoersen zijn een extra tegenslag voor de financiële sector, omdat banken omvangrijk aandelenpakketten bezitten, waarvan de waarde door de koersdalingen wordt uitgehold.

De Japanse minister Ryutaro Hashimoto van buitenlandse handel en industrie zei vandaag twijfels te koesteren over de economische opleving in zijn land. “Ik vraag me af of we werkelijk kunnen spreken van een geleidelijk herstel”, zei de bewindsman dinsdag.

Zijn uitlating komt nadat de centrale bank van Japan vrijdag in haar kwartaalbericht een gestaag herstel had waargenomen. Hashimoto trok de macro-economische uitgangspunten van de centrale bank echter in twijfel. Volgens de minister hebben de gevolgen van de hoge koers van de yen een grotere negatieve uitstraling dan alleen op bepaalde delen van de economie. Een hoge koers van de yen maakt Japanse goederen in het buitenland duurder, waardoor de export vermindert.

Hashimoto liet weten geïnteresseerd te zijn in de bijzonderheden van het kwartaalbericht, temeer daar de centrale-bankpresident Yasuo Matsushita heeft gewezen op de kans dat het economisch herstel vertraagt. Ook maakt de minister zich zorgen over de stijging van energieprijzen die volgens hem ook een negatieve invloed hebben op de economie.

Uit het kwartaalbericht van de centrale bank bleek dat de index voor de verwerkende industrie slechts beperkt was gestegen van min 21 in februari tot min 16 in mei, terwijl op een stijging tot min 12 was gerekend. De verwachting is bovendien dat de index in het volgende kwartaalbericht over augustus op min 16 blijft staan. Een negatieve index geeft aan dat de meeste bedrijven een verslechtering van de economische situatie op korte termijn verwachten.

Het economisch planbureau, EPA, stelde dinsdag in zijn economisch maandrapport over juni evenals de centrale bank dat “de economie van ons land geleidelijk herstelt”, ondanks de aanhoudend hoge koers van de yen. “Het economisch klimaat in het algemeen verbetert zich.” Daarentegen uitte het EPA zijn bezorgdheid over de ontwikkeling van de werkloosheid. “De omstandigheden op de arbeidsmarkt blijven moeilijk.”