Van Besouw Kunststoffen failliet

De rechtbank heeft gisteren het faillissement over één van de twee dochterondernemingen van de tapijt- en kunststoffenproducent Koninklijke Van Besouw uit Goirle uitgesproken. Voor de 80 werknemers van Van Besouw Kunststoffen betekent deze stap ontslag en snelle loonbetaling via het GAK omdat sprake is van “betalingsonmacht”, aldus bewindvoerde mr. J.H.Th. Veldman. Ook voor Van Besouw Tapijt is hij in gesprek met geïnteresseerden. Over behoud van de werkgelegenheid is Veldman niet opgewekt. “Ik reken erop dat er nogal wat werknemers niet terugkomen”, zo verklaarde hij.

Op 9 juni is voor geheel Van Besouw uitstel van betaling aangevraagd, met ingang van 12 juni is het aandeel Van Besouw op het strafbankje van de Amsterdamse effectenbeurs beland. Maandag sloot het aandeel op 4,50 gulden tegen een laatste notering van 22 gulden op vrijdag.

Van Besouw kampt met acute liquiditeitsproblemen als gevolg van een “plotselinge verslechtering” van de situatie op de tapijtmarkt en verkrapping van de marges in de sector kunststoffen. Vooral de grondstofprijzen zijn de afgelopen maanden sterk gestegen.

Vorig jaar leed Koninklijke Van Besouw een verlies van 3,1 miljoen gulden, in 1993 was er 9,8 miljoen gulden verlies. De verliezen kwamen vooral voort uit Van Besouw Tapijt.