'Steun beperken tot logistieke en medische eenheden'; Bestuur SPD is tegen inzet Duitse Tornado's in Bosnië

BONN, 12 JUNI. Duitse Tornado-vliegtuigen mogen niet meedoen aan beveiliging van een hergroepering van de VN-eenheden in Bosnië. Dit heeft het SPD-bestuur gisteren met slechts twee stemmen tegen besloten.

Het Duitse kabinet zou vandaag een voorstel aan de Bondsdag over de opzet van een Bundeswehr-contingent van circa tweeduizend man opstellen en moet daarin de gedeeltelijk afwijzende houding van de SPD betrekken. Alle grote partijen zijn het erover eens dat Duitse soldaten in ex-Joegoslavië niet rechtstreeks betrokken mogen raken bij gevechtshandelingen en dat daarom geen grondtroepen naar Bosnië moeten worden gestuurd.

Het debat en de stemming over een regeringsvoorstel worden volgende week verwacht. Een 'gewone' meerderheid volstaat weliswaar, maar de regeringscoalitie heeft steeds verzekerd dat zij een hulpcontingent liefst van zo breed mogelijke politieke steun zou voorzien.

Rudolf Scharping, partijvoorzitter en fractieleider van de SPD in de Bondsdag, zei gisteren dat hij er rekening mee houdt dat een deel van zijn fractie volgende week wel zal meegaan met een regeringsvoorstel waarin ook de inzet van Tornado's wordt voorzien. Kanselier Helmut Kohl en minister Volker Rühe (CDU, defensie) hebben er de afgelopen weken geen twijfel over laten bestaan dat zij ook (14) Tornado-vliegtuigen willen aanbieden, mede omdat die door bijzondere elektronische apparatuur zeer geschikt zijn voor verkenning en luchtsteun.

Volgens het SPD-bestuur zou de inzet van Duitse Tornado's, waarom de NAVO Bonn heeft gevraagd, “escalerend werken”. De Bondsrepubliek moet daarom haar steun beperken tot logistieke en medische eenheden, zoals een hospitaal op Kroatisch gebied, zei Scharping.

Van Scharping is bekend dat hij oorspronkelijk wel wat verder had willen gaan dan het SPD-bestuur nu heeft beslist. In Duitse media heet het dat hij in het partijbestuur een nederlaagje heeft geleden tegen zijn concurrenten Gerhard Schröder (premier van Nedersaksen) en Oskar Lafontaine (idem van Saarland). Oude rivaliteiten lijken binnen dit SPD-trio weer een rol te spelen, wat ook blijkt uit interne discussies over de voorwaarden en betekenis van coalitiemodellen van de SPD met de Groenen, waarover wordt onderhandeld in Noordrijn-Westfalen. In dat opzicht staat Scharping voor een moeilijke keus tussen een zeker SPD-isolement op buitenlands-politiek terrein (Bosnië) en een persoonlijk isolement inzake de betekenis van regionale rood-groene coalities, waarvoor Schröder en Lafontaine meer enthousiasme opbrengen dan Scharping en SPD-ondervoorziter Johannes Rau, die als premier van Noordrijn-Westfalen met de Groenen coalitie-onderhandelingen voert.