Spaans schandaal: koning afgeluisterd

MADRID, 13 JUNI. De Spaanse militaire inlichtingendienst CESID heeft in de periode 1984 tot eind 1994 zonder justitiële toestemming een onbekend aantal telefoongesprekken op band opgenomen, waaronder privé-gesprekken van de Spaanse koning Juan Carlos, ex-premier Adolfo Suárez, journalisten en ondernemers. De ontdekking van de geluidsbanden heeft tot grote onrust geleid. De militaire dienst heeft het bestaan van de banden toegegeven.

Het afluisterschandaal, dat werd onthuld door het dagblad El Mundo, raakt de hoogste regionen van de Spaanse staat. Volgens gepubliceerde documenten zijn gesprekken van koning Juan Carlos, diens vader Don Juan en diens directe vriendenkring afgeluisterd. Het koninklijk huis heeft nog niet op de onthulling gereageerd. Voormalig premier Adolfo Suárez noemt het afluisteren volstrekt illegaal. De Spaanse oppositie heeft inmiddels het aftreden geëist van minister van defensie Julián García Vargas en diens voorganger, de huidige vice-premier Narcis Serra.

Afgeluisterd zijn onder anderen journalisten van de dagbladen El Mundo en El País en spraakmakende leden van de Spaanse bedrijfstop. In de integraal gepubliceerde lijst van de 93 gesprekken bevinden zich opnames van een naaste vriend van de koning, die een gesprek voert met de wapenhandelaar Adnan Khashoggi, maar ook van voorzitter Ramón Mendoza van de voetbalclub Real Madrid waarin deze een secretaresse uitscheldt. Het gaat daarbij om gesprekken die via radio-appartuur zijn afgeluisterd op een frequentie die onder meer door auto-telefoons wordt benut.

De militaire spionagedienst CESID, intern ook wel bekend als 'La Casa' (Het Huis), is het afgelopen jaar met enige regelmaat in opspraak geweest. Het ging daarbij onder meer om de ongecontroleerde wijze waarop de dienst met geheime geldpotjes omsprong. Ook doken regelmatig geruchten op dat CESID betrokken zou zijn bij praktijken die zijn mandaat ver te buiten gaan. Het dagblad El Mundo beschuldigde de dienst al begin vorig jaar ervan zijn redactieburelen in de gaten te houden.

De militaire dienst erkende vandaag het bestaan van de afluisterbanden, maar ontkende dat er sprake zou zijn van illegale praktijken. Daarbij wijst de dienst er op dat het afluisteren van mobiele telefoongesprekken in Spanje pas eind 1994 strafbaar is gesteld. Volgens CESID gaat het om gesprekken die automatisch zijn opgevangen door de ontvangstapparatuur van de dienst en waarvan de banden zonder ooit gebruikt te zijn geweest, worden vernietigd. In zijn verklaring suggereert de dienst evenwel dat er banden op illegale wijze bij de dienst zijn ontvreemd.

    • Steven Adolf