Provincies gaan vaker over tot grenscorrecties

DEN HAAG, 13 JUNI. De provincies zullen hun bevoegdheid om gemeentelijke grenscorrecties toe te passen vaker gebruiken als dat nodig is om de ruimtelijke problemen van de grote steden op te lossen. Dat zegt dr. A. Traag van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De provincies schrijven vandaag in een brief aan minister Dijkstal en staatssecretaris Van de Vondervoort (binnenlandse zaken) dat zij “daadkrachtiger” willen optreden om de grote steden een helpende hand te bieden. Vrijwel alle grote steden kampen de laatste jaren met een toenemend gebrek aan ruimte. Vaak zijn randgemeenten slechts ten dele bereid te voorzien in de grootstedelijke behoefte aan woningbouw of het aanleggen van bedrijfsterreinen.

“De provincies zullen proberen in goed overleg tussen de grote stad en de omliggende gemeenten tot een oplossing te komen”, aldus Traag. “In het uiterste geval zullen we niet aarzelen knopen door te hakken.” Verder wil het IPO nadrukkelijker gebruikmaken van de bevoegdheid via streekplannen besluiten te nemen die de functie van de centrumgemeente versterken.

In een nota die enkele maanden geleden werd uitgebracht lieten de bewindslieden blijken dat zij een forse herindeling van de gemeenten en wijzigingen van provinciegrenzen niet uitsluiten. Daarmee moet het openbaar bestuur krachtiger kunnen optreden tegen problemen op het gebied van de regionale economie, de infrastructuur en het milieu. Het gaat onder meer om de vorming van stadsprovincies in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, maar ook om nieuwe provincies in de regio's Utrecht, Twente, Arnhem/ Nijmegen en Eindhoven/ Helmond. Die plannen lijken echter door de onlangs gehouden referenda in Amsterdam en Rotterdam te zijn vertraagd.

Het IPO spoort het kabinet in de brief aan duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van deze gebieden. De provincies vinden dat de “voortdurende onduidelijkheid” over de bestuurlijke toekomst van grootstedelijke gebieden leidt tot “frustratie en demotivatie” bij bestuurders en ambtenaren. Bovendien weten burgers en bedrijfsleven niet waar ze aan toe zijn. De provincies verzekeren het kabinet dat ook de eigen provinciale grenzen in de toekomst “niet heilig zijn”. Daarbij kan worden gedacht aan stedelijke gebieden die tegen een provinciegrens aanhikken, zoals Utrecht. Een vergroting van die provincie is volgens het IPO niet uitgesloten.

    • Rob Schoof