Maryam Rajavi

BONN, 13 JUNI. Iran oefent druk uit op de Duitse regering op de een of andere manier te verhinderen dat een Iraanse oppositieleider, Maryam Rajavi, een bijeenkomst van het Iraanse verzet in Dortmund toespreekt. De bijeenkomst is bedoeld om het verzet tegen de regering in Teheran te versterken.

Maryam Rajavi werd in 1993 door de Nationale Raad van Verzet, gedomineerd door de oppositiegroep Mujahedeen-Khalq, aangewezen als toekomstige president van Iran. Zij leeft sindsdien in Parijs, terwijl haar echtgenoot Massoud Rajavi vanuit Irak het gewapende verzet tegen Iran leidt.

Volgens de Mujahedeen-Khalq heeft Iran onder andere een hoge functionaris van het ministerie voor de inlichtingendiensten naar Bonn gestuurd om de Duitse autoriteiten ertoe te bewegen Rajavi het spreken onmogelijk te maken. Rajavi zou van plan zijn in haar toespraak Europa op te roepen zich te scharen achter de Amerikaanse handelsboycot tegen Iran. Duitsland is juist een fervent pleitbezorger van contacten met Iran, om het land niet verder te isoleren. Duitsland herbergt een grote gemeenschap van Iraanse ballingen. (Reuter)