Kwartaalwinst NKF stijgt 38 pct

Kabelproducent NKF Holding in Delft heeft zijn winst in de eerste vier maanden van dit jaar met 38 procent zien stijgen tot 6,8 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat nam met ruim 19 procent toe tot 10,5 miljoen gulden. Voor geheel 1995 wordt een winststijging voorzien, zij het niet in dezelfde mate als in het eerste kwartaal, zo bericht de raad van bestuur.

De omzet daalde met 2,7 procent tot 218,6 miljoen gulden. Worden de cijfers echter gecorrigeerd voor de verkoop van Monette Kabel- und Elektrowerk, in mei 1994, dan is er sprake van een lichte toename, met 2,9 procent. Zowel in de sector telecom als in de sector energiekabels leidden hogere omzetten in de thuismarkten tot een algemene omzetstijging. De omzet in de sector projecten stond licht onder druk.

Een belangrijk succes voor de korte tot middellange termijn zijn contracten voor telecomprojecten met een totale waarde van meer dan 100 miljoen gulden, afgesloten in Jamaica, Maleisië, Sri Lanka en Zimbabwe.