Kredietverzekeraar groeit; Afboekingen bij NCM halveren netto winst

AMSTERDAM, 13 JUNI. Het resultaat van de kredietverzekeringsmaatschappij NCM Holding is vorig jaar gehalveerd ten opzichte van 1993. De houdstermaatschappij van onder meer de Nederlandsche Credietverzekerings Maatschappij behaalde een netto winst van 17,6 miljoen tegen 33,5 miljoen in 1993.

NCM Holding, dat vanmorgen de jaarcijfers presenteerde, noemt als belangrijkste oorzaak voor de teruggang in het resultaat een 'prudente' benadering van eerder verrichte investeringen, die voor 24,2 miljoen gulden zijn afgewaardeerd. Het betreft onder meer software-applicaties die buiten gebruik werden gesteld en de samenvoeging van computercentra. Tevens werd voor een bedrag van 7,5 miljoen gulden wegens “onvrijwillige ontslagen” ten laste van het resultaat gebracht. Dit ter dekking van het sociaal plan 1994.

Het zogeheten verzekeringstechnische resultaat liep in 1994 terug met 2 miljoen, ofwel 4 procent. Daarbij tekent het bedrijf aan dat in dit resultaat de moeilijke economische periode in Nederland in 1990 en het Verenigd Koninkrijk in 1992 zijn verwerkt. Zowel het Nederlandse kredietverzekeringsbedrijf als dat in het Verenigd Koninkrijk droegen positief aan de resultaten van NCM Holding bij.

De omzet van NCM Holding kwam in 1994 uit op 899 miljoen gulden, een toename van 15 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het totaal verzekerde bedrag aan leveranties van goederen en diensten bedroeg in 1994 173,2 miljard gulden, tegen 147,9 miljard in 1993. Deze stijging met 17 procent weerspiegelt volgens NCM het economisch herstel.

NCM, dat 1.276 werknemers telt, noemt de ontwikkeling van de schadequote bemoedigend. Deze quote - uitgekeerde schade als percentage van de ontvangen premies - bedroeg voor het Nederlandse bedrijf 43 procent (1993: 66 procent), voor het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk 39 procent (1993: 61 procent) en ten slotte voor het internationale bedrijf 28 procent (1993: 95 procent). Dit laatste bedrijf, NCM Internationaal, richt zich op verzekering van betalingsrisico's van bedrijven die niet in Nederland of Groot-Brittannië zijn gevestigd.

Bijzondere omstandigheden voorbehouden verwacht NCM-Holding dit jaar “een duidelijk beter resultaat” dan in 1994. Op de jaarvergadering maakt morgen bestuursvoorzitter H.H.M Groen plaats voor M.J. Hulshoff. Groen houdt vol vrijwillig te vertrekken en niet te zijn heengezonden.