Kabinet denkt aan verbieden tabaksreclame

DEN HAAG, 13 JUNI. Het kabinet overweegt reclame op tabaksprodukten te verbieden. Minister Borst (volksgezondheid) zei dat gisteravond in de Tweede Kamer, waar haar nota Gezond en Wel werd besproken.

Binnen de Europese Gemeenschap heeft Nederland zich uit economische overwegingen steeds verzet tegen een algeheel verbod op tabaksreclame. Tabaksartikelen leveren bijna drie miljard gulden op aan accijnzen voor de schatkist, plus een groot aantal arbeidsplaatsen. Daar staat een geschatte schade van 3,5 miljard gulden door roken tegenover, aan extra kosten voor de volksgezondheid en economische schade door bijvoorbeeld ziekteverzuim.

Nederland heeft steeds op het standpunt gestaan dat het niet als enige de Europese richtlijn over tabaksreclame wil blokkeren. Die richtlijn komt neer op een verbod op tabaksreclame, behalve in tabakswinkels. Nu ook Denemarken - eveneens een fervent tegenstander van de richtlijn - er naar neigt om een verbod af te kondigen, is het ook tijd om in Nederland de discussie over een algeheel verbod op tabaksreclame te heropenen, aldus de minister. “Naast het belang voor de volksgezondheid, waarover geen twijfel bestaat, tellen economische en werkgelegenheidsaspecten mee”, zei Borst. “Het lijkt me zinvol dat die betrokken ministers ook aan de discussie deelnemen.”

In de Tweede Kamer wil alleen de VVD niets van een verbod weten. Het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD) zei gisteren dat de minister zich moet houden aan de reclamecode voor tabak die onder het vorige kabinet met de tabaksindustrie is afgesproken. Collega's van andere partijen wezen haar op de tussentijdse evaluatie van de code; als zelfregulering niet werkt moet er een verbod komen, vindt de rest van de Kamer. In de Tabakswet is bepaald dat een verbod op tabaksreclame mogelijk is als vrijwillige afspraken niet worden nageleefd.

Op grond van een overeenkomst met de industrie is tabaksreclame sinds vorig jaar mei in de auto- en motorsport verboden, evenals het gratis uitdelen van sigaretten. Als gevolg van het convenant zal vanaf volgend jaar in de bioscoop geen tabaksreclame meer te zien zijn.